×

Privacyverklaring

> Recticel Privacyverklaring voor klanten, eindgebruikers en leveranciers

Toepassingsgebied

U bezoekt de website van Recticel NV/SA, gevestigd te Recticel Insulation, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium en ingeschreven onder nummer 0405666668 (hierna: ‘Recticel’).

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die door Recticel verzameld wanneer u onze website bezoekt.

Recticel verplicht zich ertoe elke geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Hieronder vertellen we kort wat dit voor u inhoudt.

 

Recticel kan uw persoonsgegevens verzamelen

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee we u als natuurlijke persoon kunnen identificeren, zoals uw naam, adres en telefoonnummer. Geanonimiseerde gegevens zijn dan weer geen persoonsgegevens omdat ze niet gebruikt kunnen worden om u te identificeren, bijvoorbeeld: statistische gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina’s.

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken.

 

Recticel gebruikt uw persoonsgegevens

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het beoogde doel (bv. om u gemakkelijker te laten navigeren op onze website…) of voor het doel waarvoor u uw toestemming hebt gegeven (bv. om u nieuwsbrieven te versturen, om u de gevraagde informatie te verstrekken …). We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald door de EU-Verordening 2016/679) van u zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

We kunnen uw informatie delen:

  • met geselecteerde zakenpartners, maar pas nadat u daartoe uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven;
  • met externe dienstverleners die bepaalde diensten verlenen uit naam van Recticel, zoals een bedrijf dat uw bestelling op uw adres aflevert of voor ons nieuwsbrieven verstuurt.

We kunnen uw gegevens doorgeven aan entiteiten van Recticel of derden die buiten de EER gevestigd zijn. In dat geval sluiten we overeenkomsten voor de doorgifte van persoonsgegevens op basis van de modelovereenkomsten die door de Europese Commissie gepubliceerd zijn ter bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Uw rechten

Bent u gevestigd in de Europese Economische Ruimte, dan hebt u het recht om: (a) toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens; (b) uw persoonsgegevens te laten verbeteren; (c) uw persoonsgegevens te laten overdragen; (d) de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken; (e) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; (f) uw persoonsgegevens te laten wissen; (g) uw persoonsgegevens te laten annuleren; en (h) als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Bent u gevestigd in Frankrijk, dan hebt u daarenboven het recht om algemene of specifieke regelingen te treffen voor de opslag en verstrekking van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Neem gerust contact met ons op om uw rechten te laten gelden (zie hoofdstuk ‘Contact’).

 

Recticel bewaart uw gegevens

We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, rekening houdende met onze mogelijke wettelijke en contractuele verplichtingen jegens u.

Als uw uitdrukkelijke toestemming de rechtsgrond voor de verwerking is, zullen we uw persoonsgegevens bewaren en verwerken gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar. Wanneer we u de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven en u kiest ervoor dit niet te doen, dan gaat de periode van twee (2) jaar in vanaf het moment waarop we u die mogelijkheid bieden.

Zolang we uw persoonsgegevens bewaren, nemen we de technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen om ze te beschermen.

 

Links naar externe websites en sociale media

De websites van Recticel kunnen links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Recticel wordt niet aansprakelijk gehouden voor de gegevensverwerking via een externe website. We raden u aan om op elke website die u bezoekt het privacybeleid te lezen.

 

Recticel maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in?

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat op vraag van een website door uw browser op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen. Een website kan aan de hand van het cookie uw acties of voorkeuren na verloop van tijd “onthouden”. Het cookie helpt u om op een website van pagina naar pagina te navigeren en om een veilige verbinding tot stand te brengen, en het onthoudt uw voorkeuren van een vorig bezoek wanneer u terugkeert.

Hieronder bespreken we de functie van de verschillende soorten cookies die u op onze website zult tegenkomen.

U kunt meer informatie over cookies terugvinden op http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.

Cookies op onze website

Operationele cookies:

Recticel maakt gebruik van operationele cookies. Dat zijn kleine bestanden die op uw computer of toestel worden geplaatst en die u helpen om op de website van Recticel van de ene naar de andere pagina te navigeren. Zonder die cookies zou u bijvoorbeeld telkens opnieuw uw taalvoorkeur moeten ingeven wanneer u naar een andere pagina gaat op de website van Recticel. De cookies zijn dus essentieel voor een vlot gebruik van de website.

Niet-operationele cookies:

we gebruiken eveneens cookies om andere diensten aan te bieden of om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren. Sommige cookies verstrekken ons statistische gegevens over het aantal bezoekers en de webpagina’s die bekeken worden. Die informatie helpt ons om onze inhoud voor u beter af te stemmen. Sommige cookies zijn cookies van derden.

Cookies van derden:

Soms maken we gebruik van cookies van derden, bijvoorbeeld voor Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv) of voor Youtube (ingesloten filmpjes: PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC). Dat zijn niet-operationele cookies. Wanneer we die gebruiken, zullen we u inlichten over het doel van de cookies van derden en vragen we uw toestemming om ze op te slaan.

Als we niet-operationele cookies gebruiken, zullen we u vragen of u het gebruik van cookies aanvaardt. Aanvaardt u die cookies niet, dan zullen bepaalde diensten en functies niet werken. Dit kan in het bijzonder het gebruik van de website en zijn verschillende functies beperken. Het maakt het voor ons eveneens moeilijker om onze producten en diensten te verbeteren en om aantrekkelijke inhoud aan te bieden.

Hoe kunt u de cookies beheren?

De meeste browsers ondersteunen cookies, maar u kunt uw browsers zo instellen dat ze die cookies weigeren en u kunt de cookies bovendien verwijderen wanneer u maar wilt. U kunt de cookies zelf beheren door uw voorkeuren in uw browser aan te passen. Hoe u dat precies moet doen, hangt af van de browser die u gebruikt. Dit kan u makkelijk vinden via uw zoekfunctie op internet.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die door Google, Inc. (‘Google’) wordt aangeboden. Google Analytics gebruikt niet-operationele cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die door het cookie wordt verzameld over uw gebruik van de website (onder meer uw IP-adres) wordt naar Google gestuurd en vervolgens opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op verzoek van Recticel zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website gebruikt wordt, om verslagen op te stellen over de activiteit op de website voor websitebeheerders en om andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit op de website en het internetgebruik. Google kan deze informatie eveneens doorgeven aan derden wanneer dat bij wet vereist is of wanneer die derden de informatie verwerken uit naam van Google.

Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die Google bewaart. De IP-anonimisering is op deze website ingeschakeld. Dit betekent dat uw IP-adres wordt afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen te kiezen in uw browser. Merk op dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven worden uiteengezet.

U kunt ervoor kiezen om in de toekomst niet langer door Google Analytics gevolgd te worden door de Google Analytics Opt-out Browser add-on te downloaden en te installeren voor uw huidige browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Contact

Hebt u vragen over deze website of over hoe we uw recht op privacy naleven? Neem dan contact met ons op via post op Recticel Insulation – Privacy, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium , of via e-mail op privacy.insulation@recticel.com.

Als u geen afdoend antwoord van ons ontvangt, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een van de nationale toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten. Klik op de volgende link voor hun contactgegevens: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

×

Gebruiksvoorwaarden

Toepassingsgebied

U bezoekt de website van

Recticel nv, gevestigd te Olympiadenlaan 2, 1140 Evere (België) en ingeschreven onder nummer 0405666668

(hierna: ‘Recticel’).

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

Inhoud

Recticel brengt u via deze website op de hoogte van onze organisatie en de producten en diensten die we aanbieden.

Recticel behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. Recticel garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde.

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel Recticel zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat Recticel de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. Recticel heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. Recticel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies.

Intellectuele eigendom

De website en de onderdelen ervan (tekst, logo’s, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto’s, video’s, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Recticel verbiedt u om op eender welke manier enige van deze onderdelen, gedeeltelijk of in een gewijzigde vorm, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, bekend te maken, te verwijderen, aan te passen enz. zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Recticel.

Gegevensprivacy

Raadpleeg onze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid

Recticel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma’s of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst enz.). Recticel kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

Toepasselijk recht

Deze website is onderhevig aan het Belgische recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

×

Impressum

Uitgever

Recticel NV
Olympiadenlaan 2
1140  Evere
Belgium
Ondernemingsnummer: 405 666 668
BTW: BE405 666 668
Website: www.recticel.com

Editeur

Recticel Insulation
Zuidstraat 15
8560 Wevelgem
Belgium
Email: recticelinsulation@recticel.com
Website: www.recticelinsulation.com

Raadpleeg onze privacyverklaring en onze gebruiksvoorwaarden voor informatie betreffende onze intellectuele eigendom en gegevensprivacy.

Website ontwikkeling

di.team, München, Germany

Welke isolatie-oplossing kies ik?

Deze website werd met veel zorg en de laatste nieuwe technologieën ontwikkeld, net zoals onze isolatie-oplossingen. Helaas is de internet browser die u gebruikt hiervoor niet geschikt.

Om 'de isolatiegids' website te kunnen bezoeken, gelieve uw browser te vernieuwen naar een van volgende oplossingen:

Chrome  |  Firefox  |  Internet Explorer

Uw isolatie-oplossing:

Dé isolatiegids
Een Recticel isolatieplaat voor elke uitdaging Gebruiksvoorwaarden Privacy Impressum
Opnieuw
français